Meddela om evenemang

Mata in ditt evenemang här. Det publiceras i webbkalendern när vår redaktör har granskat det. Evenemang ur kalendern publiceras även i Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland enligt respektive tidnings praxis.

Evenemang som redan införts i kalendern kan bara ändras per e-post till info(at)evenemax.fi.

Fält med en stjärna (*) måste vara ifyllda.

Uppgifter om evenemanget
Evenemangets namn *
Kategori *
Ifall evenemanget inte passar in i någon annan kategori, använd Evenemang - Övrigt
Övriga uppgifter
Beskriv innehållet så noggrant som möjligt samt ange arrangör. Ange biljettpris och biljettförsäljare. Ifall evenemanget har ett finskt namn och beskrivning kan du även skriva det här. Uppgifter om tid och plats anges senare.
Bildprov från evenemanget
Bilder i JPEG-format. För stora bilder förminskas automatiskt.
Evenemangets tidpunkt
Evenemangets tidpunkt kan matas in (1) som enskilt evenemang eller ett evenemang som upprepas oregelbundet (t.ex. konserter, teaterföreställningar). Om du vill mata in (2) öppettider (t.ex. bibliotek, utställningar) kan du byta vy med knappen nedan.
Tid för enskilt eller oregelbundet upprepat evenemang *
Ange klockslag i formen 8:30
Starttiden måste anges.
Använd kalendern eller ange datum i formen 4.8.2015
Start- och slutdatum för utställningar och andra evenemang som pågår en längre tid *
Använd kalendern för att ange start- och slutdatum eller skriv dem i formen 1.2.2011. Ange även veckodag och klockslag i fältet för noggrannare uppgifter om tidpunkt.
Startdatum *

Slutdatum *
Noggrannare uppgifter om öppettider *
Ange tidpunkten i formen må-fre 8-16, lö 9-15. Berätta också om undantag från normala öppettider, t.ex. 23.12 öppet 9-14, 24.12-26.12 stängt.
Uppgifter om platsen
Ange platsen så noggrant som möjligt, även näradress ifall det finns en sådan. Utan näradress visas platsen inte rätt på kartan.
Kommun
Plats *
T.ex. Kulturhuset Grand.
Adress *
T.ex. Biskopsgatan 28.
Postnummer och postkontor
Du själv
Namn *
E-postadress *
Telefonnummer
Övriga uppgifter till redaktören
Ifall du arrangerar eller informerar om evenemang regelbundet kan du få direkt inloggning till databasen. Då syns ditt evenemang genast på webben. Meddela om detta i fältet nedan, så tar vi kontakt.

EvenemaX 040 191 6000 - info@evenemax.fi - PB 200, 06101 Borgå (Lundagatan 8)